КАНДИДОВАЊЕ У ТОКУ ИЗБОРИ ЗА НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 12. НОВЕМБРА

Почетна > Актуелно > КАНДИДОВАЊЕ У ТОКУ ИЗБОРИ ЗА НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 12. НОВЕМБРА

Тужилачки избори за нове чланове Државног већа тужилаца одржаће се 12. новембра, а кандидати који буду освојили највећи број гласова својих колега биће предложени Народној скупштини за коначни избор.

Поступак избора нових шест чланова ДВТ из реда тужилаца почео је одлуком председника ДВТ и Републичког јавног тужиоца Загорке Доловац од 1. октобра која је објављена у Службеном гласнику, а све одлуке и упутства у вези са овим изборима објављене су на сајту већа.

У току је подношење кандидационих пријава, а рок за то истиче 16. октобра у поноћ.

ДВТ је такође изабрао Изборну комисију, на чијем је челу председник Љубивоје Ђорђевић, а чине је четири члана и пет њихових заменика.

На изборима за чланове ДВТ ће учествовати свих 90 јавних тужилаштва у Србији, а гласаће се за укупно шест представника струке у ДВТ .

Бираће се један представник за Републичко јавно тужилаштво, један за четири апелациона тужилаштва, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, један представник за сва виша јавна тужилаштва у Србији, два представника за сва основна јавна тужилаштва као и један представник за аутономне покрајине.

Председник изборне комисије Љубивоје Ђорђевић рекао је за Тањуг да право на подношење пријаве за кандидатуру и право гласа на овим изборима, као и на ранијим, имају само заменици тужиоца који су на сталној функцији, односно та права немају заменици који су изабрани на мандат од три године.

Кандидатура се, како је указао, стиче на један од три начина.

Кандидата може да предложи колегијум јавног тужилаштва, или тако што кандидат сакупи најмање 15 потписа јавних тужилаца или заменика јавних тужилаца из врсте и степена тужилаштва у којем се кандидује, навео је председник Изборне комисије.

Указао је да је кандидидатуру за представника Републичког јавног тужилаштва, четири апелациона, Тужилаштва за организовани криминал и Тужилаштва за ратне злочине, довољно да кандидат само поднесе пријаву Изборној комисији.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава, Изборна комисија ће утврдити коначну листу кандидата за изборе, и о томе ће обавестити сва јавна тужилаштва у Србији, формираће бирачке одборе, одредити бирачка места и спровешће процедуру гласања 12. новембра.

Потом ће у року од четири дана, 16. новембра, доставити ДВТ-у записнике о утврђеним резултатима избора, да би након тога ДВТ Народној скупштини до краја године доставило листу са предложеним кандидатима који су освојили највећи број гласова.

Изборна комисија је донела Упутство за спровођење поступка предлагања као и одлуку у вези са представљањем кандидата.

Предвиђено је да кандидати Изборној комисији достављају радну и професионалну биографију са фотографијом након што њихова кандидатура буде прихваћена, а најкасније до истека рока за подношење кандидационе пријаве.

Они свој програм могу представити колегама лично и непосредно у службеним просторијама јавних тужилаштва, а јавни тужиоци су дужни да, на захтев кандидата, обезбеде простор за представљање програма.

Изборна комисија је на првој седници, 2. октобра, донела и одлуку којом је предвиђено да представници заинтересованих струковних удружења, међународних и невладиних организација имају право да присуствују и остваре увид у ток и поступак предлагања кандидата, као и гласања на изборима.

Мандат изборних чланова у садашњем саставу ДВТ истиче 1. априла 2021. године.

Поред шест изборних чланова из реда тужилаца, у саставу ДВТ су по функцији и Републички јавни тужилац, министар правде, председник скупштинског одбора за правосуђе, представник свих правних факултета у Србији – професор као и представник адвокатуре.

Извор: „blic.rs

 

Остали извори:

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

„PINK.RS“

„INFORMER.RS“

 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs