SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA STRUKOVNIH UDRUŽENJA I NACIONALNOG KONVENTA O EU

Početna > Aktuelno > SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA STRUKOVNIH UDRUŽENJA I NACIONALNOG KONVENTA O EU

 

SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA STRUKOVNIH UDRUŽENJA I NACIONALNOG KONVENTA O EU

 

Tokom prve polovine juna 2023. godine, predstavnici Visokog saveta tužilaštva su održali sastanke sa predstavnicima strukovnih udruženja (Udruženjem tužilaca Srbije i Udruženjem sudija i tužilaca Srbije) i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

1. juna 2023. godine, predsednik i potpredsednik VST, g. Branko Stamenković i doc. dr Miroslav Đorđević susreli su se sa predstavnicima Udruženja tužilaca Srbije (UTS), gospođom Lidijom Komlen Nikolić, predsednicom Predsedništva i g. Radovanom Lazovićem, predsednikom Upravnog odbora ovog udruženja.

Dan kasnije, 2. juna 2023. godine, predsednik i potpredsednik VST su održali i sastanak sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST), g. Lazarom Lazovićem, zamenikom predsednika UST, gospođom Snežanom Mitić, zamenicom predsednika Upravnog odbora i g. Milanom Kneževićem, članom Upravnog odbora ovog udruženja.

U dvočasovnim, sadržajnim razgovorima, predsednik i potpredsednik VST su predstavili planove za budući rad i ukazali na posebne teškoće sa kojima se Savet suočava u tranzicionom periodu usklađivanja podzakonske regulative sa odredbama Ustavnih amandmana i novih javnotužilačkih zakona. Predstavnici udruženja su skrenuli pažnju na niz tema za koja smatraju da su od izuzetnog značaja za buduće funkcionisanje javnog tužilaštva, pa su tako razmenjeni stavovi po pitanjima popune nedostajućih radnih mesta, konstituisanja novih radnih tela Saveta, pomoći koju bi udruženja mogla da pruže prilikom buduće izrade normativnih akata itd. Predstavnici strukovnih udruženja su pozvani da učestvuju u izradi Poslovnika o radu Visokog saveta tužilaštva, tako što će po jedan njihov predstavnik naći svoje mesto kao član Radne grupe za izradu ovog akta, što su oni i prihvatili.

Konačno, 13. juna 2023. godine je održan i sastanak sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU. Delegaciju Visokog saveta tužilaštva su činili predsednik Saveta Branko Stamenković, potpredsednik Saveta doc. dr Miroslav Đorđević i članovi Tanja Vukićević i Jelena Glušica. Na strani Konventa su sastanku prisustvovali Jovana Spremo (Radna grupa za poglavlje 23), Predrag Milovanović (Udruženje tužilaca Srbije), Kristina Kalajdžić (Partneri Srbija), Gordan Vukićević (Asocijacija sudijskih pomoćnika), Milena Vasić (Jukom), Aleksandra Stanković (Institut za evropske poslove), Sofija Mandić (Cepris) i Nebojša Stanković (Alumni klub Pravosudne akademije).

Predsednik VST je i na ovom sastanku izneo svoje stavove o tome kako u narednom periodu treba da se odvija rad VST, ukazujući na niz podzakonskih akata koje je neophodno doneti u prelaznom periodu, radi potpune i adekvatne implementacije ustavnih i zakonskih rešenja. U dvočasovnoj diskusiji je razmatran čitav niz pitanja od posebnog značaja za civilni sektor, poput transparentnosti rada VST, blagovremenog obaveštavanja i načelne otvorenosti za saradnju. Predsednik VST je pozvao Nacionalni konvent o EU da u procesu donošenja podzakonskih akata Saveta delegira svog predstavnika u radne grupe, u svojstvu posmatrača, te da svojim sugestijama doprinese u ovom procesima, što su sagovornici prihvatili.

Opšta ocena ovih sastanaka jeste da je izuzetno dobro što je Savet ubrzo po svom konstituisanju otpočeo sa jasnom i otvorenom komunikacijom sa predstavnicima strukovnih udruženja, kao i Konventa o EU, te da je korisno da se ovakva praksa i nastavi. Visoki savet tužilaštva prepoznaje značaj ostvarivanja saradnje kako sa strukovnim udruženjima, tako i civilnim sektorom, na opštu korist funkcionisanja javnog tužilaštva u Srbiji, nastavka reformskih procesa, kao i implementacije evropskih standarda, a što nije samo strateški cilj Republike Srbije, već i obaveza iz člana 1 njenog Ustava.

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs