Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Početna > Aktuelno > Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadorom Emanuelom Žiofreom

 

18. maja 2023 godine predsednik i potpredsednik Visokog saveta tužilaštva, javni tužilac u Vrhovnom tužilaštvu Republike Srbije Branko Stamenković i profesor doktor Miroslav Đorđević, održali su sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadorom Emanuelom Žiofreom i članovima njegove delegacije radi upoznavanja sa činjenicama koje se odnose na početak rada ovog značajnog pravosudnog tela koje predstavlja garant autonomije javnog tužilaštva, a nakon ustavnih i zakonskih promena u ovoj oblasti, kao i budućim aktivnostima Saveta.

 

Predsednik i potredsednik Saveta su predstavili trenutno stanje u organizaciji rada Saveta kao i okolnosti koje se odnose na omogućavanje kontinuiteta u izbornim procesima u javnom tužilaštvu, imajući u vidu potrebu da se upražnjena radna mesta javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca popune izborom nosilaca javnotužilačkih funkcija. Naglašeno je da je to posebno potrebno radi izbegavanja nastajanja vrlo mogućih zastoja u radu određenih javnih tužilaštava zbog nedovoljne popunjenosti radnih mesta ili zbog nedostatka rukovodećeg kadra, što bi moglo da ima negativne posledice u oblasti krivičnopravne sigurnosti u Srbiji.

 

Predstavnici Saveta su istakli da će za dalji rad Saveta biti značajna podrška Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, posebno kroz projekte koji su namenjeni pravosuđu u našoj zemlji, koji pored vidljivog boljitka u odnosu na rezultate rada, treba da pospeše integracione procese Srbije u Evropsku uniju u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Ambasador Žiofre je čestitao novoizabranom predsedniku i potpredsedniku Visokog saveta tužilaštva i podvukao značaj brzog sprovođenja reformi pravosuđa i potrebu promene pravne kulture, kao i ohrabrio dijalog sa svim ključnim akterima.

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs