Изборна комисија

Записник о утврђивању резултата избора  

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца од 12.11.2020. године  

Обавештење о дану и времену одржавања изборa  

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца од 28.10.2020. године  

Решење о утврђивању укупног броја гласачких листићa  

Решење о објављивању укупног броја бирача у јавним тужилаштвима  

Решење о именовању бирачких одбора  

Решење о закључењу бирачког списка  

Решење о одређивању бирачких места  

Решење о утврђивању коначних листа кандидата  

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца од 22.10.2020. године  

Упутство заитересованим лицима о начину издавања службеног овлашћења за праћење тока поступка за предлагање изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца  

Одлуку о начину остваривања права јавности на праћење поступка предлагања кандидата за изборног члана Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца  

Правила за представљање кандидата у поступку предлагања за изборне чланове Државног већа тужилаца  

Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца  

Роковник изборних радњи у поступку предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца  

Одлука о изборним радњама и роковима  

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца  

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца  

Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца  

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs