Izborna komisija

Zapisnik o utvrđivanju rezultata izbora  

Saopštenje Izborne komisije Državnog veća tužilaca od 12.11.2020. godine  

Obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora  

Saopštenje Izborne komisije Državnog veća tužilaca od 28.10.2020. godine  

Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja glasačkih listića  

Rešenje o objavljivanju ukupnog broja birača u javnim tužilaštvima  

Rešenje o imenovanju biračkih odbora  

Rešenje o zaključenju biračkog spiska  

Rešenje o određivanju biračkih mesta  

Rešenje o utvrđivanju konačnih lista kandidata  

Saopštenje Izborne komisije Državnog veća tužilaca od 22.10.2020. godine  

Uputstvo zaiteresovanim licima o načinu izdavanja službenog ovlašćenja za praćenje toka postupka za predlaganje izbornih članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca  

Odluku o načinu ostvarivanja prava javnosti na praćenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca  

Pravila za predstavljanje kandidata u postupku predlaganja za izborne članove Državnog veća tužilaca  

Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca  

Rokovnik izbornih radnji u postupku predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca  

Odluka o izbornim radnjama i rokovima  

Saopštenje Izborne komisije Državnog veća tužilaca  

Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca  

Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca  

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs