НАЦИОНАЛНИ САСТАВ У ТУЖИЛАШТВИМА И СУДОВИМА САНЏАКА

Почетна > Актуелно > НАЦИОНАЛНИ САСТАВ У ТУЖИЛАШТВИМА И СУДОВИМА САНЏАКА

НАЦИОНАЛНИ САСТАВ У ТУЖИЛАШТВИМА И СУДОВИМА САНЏАКА: ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ ИЛИ ПРИПАДНОСТ­­?

 

 

IMG-6934df1bc1fa9ba248e19633d821554c-V (1)Дана 20. децембра у Културном центру Новог Пазара, одржана је трибина у сарадњи са амбасадом Швајцарске, на тему националног састава у тужилаштвима и судовима Санџака. На трибини којом је модерирала новинарка Елзана Ђуловић, учествовали су у својству панелиста, Станислав Дукић, члан Државног већа тужилаца, Изет Суљевић, председник Вишег суда у Новом Пазару и Драган Поповић, директор куће „Људских права“.

„Приликом одлучивања по последњем конкурсу за избор заменика јавних тужилаца у Основним јавним тужилаштвима, Државно веће тужилаца је први пут применило посебна правила о одлучивању, при предлагању кандидата за заменика јавног тужиоца у Јавним тужилаштвима на подручју локалних самоуправа у којима је у службеној употреби језик или писмо националне мањине. Oва правила су предвиђена новим Пословником о раду Државног већа тужилаца и добила су пуну подршку у извештају Европске комисије. По тим правилима, веће, по правилу бира, односно предлаже кандидата оне националне припадности чији би избор, односно предлагање допринело сразмерности националног састава  и то највише рангираног кандидата те националне припадности уколико његова оцена односно број бодова нису испод 90 % оцене, односно броја бодова прворангираног кадидата. Веће сматра да је ово права мера односа професионализма и припадности одређенoj нације. Наравно, ова правила се примењују само на кандидате који се у конкурсној документацији изјасне о својој националној припадности и дају сагласност већу за примену посебних правила. Да би се на овај начин обезбедила пуна и ефективна равноправност између припадника националних мањина и припадника већинске нације, веће је, пре доношења одлуке о избору кандидата од Републичког завода за статистику прибавило податке о националном саставу становништва на територији које покрива Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару, а од тог тужилаштва је прибављен податак о националном саставу носилаца јавнотужилачке функције“- изјавио је Станислав Дукић.

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs