Адм. Канцеларија

 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА

 

Александар Малешевић

Секретар Административне канцеларије Високог савета тужилаштва

тел: 011/311-3099 лок.203

e-mail: aleksandarm@vst.jt.rs

 

Лозица Трајковић

Административно-технички секретар

тел: 011/311-3186 лок.102

e-mail: lozica.trajkovic@vst.jt.rs

 

ОДСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Вања Мартиновић

Шеф одсека, виши саветник

тел: 011/311-3973 лок.109

e-mail: vanja.martinovic@vst.jt.rs

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ И АНАЛИТИЧКО-ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Анела Грбовић

Руководилац Групе, самостални саветник

тел: 011/311-3973 лок.110

e-mail: anela.grbovic@vst.jt.rs

 

Марија Томић                                                                                                                     

Саветник

тел: 011/311-3973 лок.110

e-mail: marija.tomic@vst.jt.rs

 

Каја Стаменковић

Млађи саветник

тел: 011/311-3973 лок.110

e-mail: kaja.stamenkovic@vst.jt.rs

 

ГРУПА ЗА  ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ  ПОСЛОВЕ

 

Милена Панић

Руководилац Групе, виши саветник

тел: 011/264-2084 лок.212

e-mail: milena.panic@vst.jt.rs

 

Надежда Докмановић

Самостални саветник

тел: 011/264-2084 лок.212

e-mail: nadezda.dokmanovic@vst.jt.rs 

 

Горан Вељковић

Референт

тел: 011/311-3784 лок.111

e-mail: goran.veljkovic@vst.jt.rs

 

 

ОДСЕК ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И ПРИПРЕМУ ПРОПИСА

 

Оливера Кијевчанин

Шеф одсека, виши саветник

тел: 011/311-3099 лок.106

e-mail: olivera.kijevcanin@vst.jt.rs

 

Aлександар Бошковић

Виши саветник

тел: 011/311-3099 лок.105

еmail: aleksandar.boskovic@vst.jt.rs

 

Лука Лопушина

Саветник

тел: 011/311-3099 лок.205

e-mail: luka.lopusina@vst.jt.rs

 

Светлана Младеновић

Саветник

тел: 011/311-3099 лок.205

e-mail: svetlana.mladenovic@vst.jt.rs

 

Персида Живковић                                                                                                           

Референт

тел: 011/311-3099 лок.206

e-mail: persida.zivkovic@vst.jt.rs

 

ОДСЕК ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

Тамара Спасић

Референт

тел: 011/311-3186 лок.104

e-mai: tamara.spasic@vst.jt.rs

 

Младен Јован Рудолф Мерлини

Самостални саветник за информационе технологије

тел: 011/264-20-84 лок.212

e-mail: mjr.merlini@vst.jt.rs

 

Слађана Милутиновић      

Дактилограф

тел: 011/311-3186 лок.104

e-mail: sladjana.milutinovic@vst.jt.rs

 

Славица Живковић

Дактилограф

тел: 011/311-3186 лок.102

e-mail: slavica.zivkovic@vst.jt.rs

 

Зоран Милосављевић

Возач-курир

тел: 011/311-3784 лок.111

e-mail: zoran.milosavljevic@vst.jt.rs

 

 

ГРУПА ЗА ПИСАРНИЦУ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ)

 

Љиљана Јовановић                                                                                               

Руководилац Групе

тел: 011/311-3186 лок.104

факс: 011/3622-720

e-mail: ljiljana.jovanovic@vst.jt.rs

 

Драган Рељић                                                                                               

Архивар

тел: 011/311-3186 лок.104

e-mail: dragan.reljic@vst.jt.rs

 

 

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ  ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

 

Никола Ђекановић

Саветник за европске интеграције

тел: 011/311-3099 лок.206

e-mail: nikola.djekanovic@vst.jt.rs

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Никола Ђекановић

тел: 011/311-3099 лок.206

e-mail: nikola.djekanovic@vst.jt.rs

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs