Извештаји

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2022. годину 

Извештаји о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 и препоруке Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2021. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2020. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2019. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2018. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2017. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2016. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2015. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2014. годину 

Статистички подаци поступања дисциплинских органа Државног већа тужилаца за период од 01.01.2015. – 30.11.2015. године 

Статистички подаци поступањa дисциплинских органа Државног већа тужилаца за период од 01.01.2014-06.10.2014.године 

Извештај Савету за борбу против корупције 

Статистички подаци поступањa дисциплинских органа Државног већа тужилаца за период од 20.05.2013-31.12.2013.године 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2013. годину 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за период од 2009. – јула 2012. године 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs