Конкурси

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 21. и 22. септембра 2023. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место финансијско-рачуноводствене послове (ликвидатор) 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место за припрему извршења буџета 

Бази питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду („Службени гласник РС”, број 131/22 од 29. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца, заменика јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду и заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 10. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 6. и 9. марта 2023. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 7. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 27. фебруара, 1. и 3. марта 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 20, 23. и 24. фебруара 2023. године 

Одлука о расписивању првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина („Службени гласник РС”, брoj 11/23 од 10. фебруара 2023. године) 

Пријава на први јавни конкурс за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 6. и 7. фебруар 2023. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачких радних места 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

Бази питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место за персоналне послове 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место за европске интеграције 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 24, 25. и 26.10.2022. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 19, 20. и 21.10.2022. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 13. и 14.10.2022. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs