Одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у основна јавна тужилаштва

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Тамара Петковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Стефан Башић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Станица Плазинић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Свјетлана Мацановић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Сања Кнежевић Радић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Саво Малешић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Никола Речевић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Никола Арсић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Ненад Пена  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Ненад Бузуровић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Немања Слимак  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Михајло Ивезић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Милена Игрутиновић Момић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Марко Динић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Мара Павловић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Лидија Малешев  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Лејла Хубић Нурковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Ирина Михајловић Гајић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Ивана Пушоња  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, др Жељко Мирков  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Дуња Дубајић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Дарко Трајковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Гордана Милинковић Секулић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Војин Десанчић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Владимир Кнежевић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Вељко Бијорац  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Бојана Анђелковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Бојан Вуковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Бобан Новаковић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Аница Милисављевић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Анита Алексић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Андреј Грабнер  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Ана Туфегџић  

 Одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Агим Камбери  

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs