Одлуке Шесте редовне седнице Високог савета тужилаштва

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, др Душан Врекић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Марија Рангелов  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Драган Црномарковић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Милан Мићић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Драган Мастиловић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Стефан Петровић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Лазар Лазовић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Никола Петрић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Љиља Грујичић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Мирјана Стајковац  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Гордана Радић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Владимир Живковић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Марија Младеновић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Драгана Тадић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Снежана Ненезић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Сандра Кулезић  

Одлука o поништавању избора на функцију јавног тужиоца и одлука о избору на функцију јавног тужиоца, Јасмина Станковић  

Одлука o поништавању избора на функцију главног јавног тужиоца и одлука о избору на функцију главног јавног тужиоца, Ивана Стојиљковић Поморишки  

Одлука o поништавању избора на функцију главног јавног тужиоца и одлука о избору на функцију главног јавног тужиоца, Борислав Миглински  

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs