Adm. Kancelarija

 

ADMINISTRATIVNA KANCELARIJA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA

 

Aleksandar Malešević

Sekretar Administrativne kancelarije Visokog saveta tužilaštva

tel: 011/311-3099 lok.203

e-mail: aleksandarm@vst.jt.rs

 

Lozica Trajković

Administrativno-tehnički sekretar

tel: 011/311-3186 lok.102

e-mail: lozica.trajkovic@vst.jt.rs

 

ODSEK ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

 

Vanja Martinović

Šef odseka, viši savetnik

tel: 011/311-3973 lok.109

e-mail: vanja.martinovic@vst.jt.rs

 

GRUPA ZA BUDŽET I ANALITIČKO-PLANSKE POSLOVE

 

Anela Grbović

Rukovodilac Grupe, samostalni savetnik

tel: 011/311-3973 lok.110

e-mail: anela.grbovic@vst.jt.rs

 

Marija Tomić                                                                                                                     

Savetnik

tel: 011/311-3973 lok.110

e-mail: marija.tomic@vst.jt.rs

 

Kaja Stamenković

Mlađi savetnik

tel: 011/311-3973 lok.110

e-mail: kaja.stamenkovic@vst.jt.rs

 

GRUPA ZA  FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENE  POSLOVE

 

Milena Panić

Rukovodilac Grupe, viši savetnik

tel: 011/264-2084 lok.212

e-mail: milena.panic@vst.jt.rs

 

Nadežda Dokmanović

Samostalni savetnik

tel: 011/264-2084 lok.212

e-mail: nadezda.dokmanovic@vst.jt.rs 

 

Goran Veljković

Referent

tel: 011/311-3784 lok.111

e-mail: goran.veljkovic@vst.jt.rs

 

 

ODSEK ZA STATUSNA PITANJA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I PRIPREMU PROPISA

 

Olivera Kijevčanin

Šef odseka, viši savetnik

tel: 011/311-3099 lok.106

e-mail: olivera.kijevcanin@vst.jt.rs

 

Aleksandar Bošković

Viši savetnik

tel: 011/311-3099 lok.105

email: aleksandar.boskovic@vst.jt.rs

 

Luka Lopušina

Savetnik

tel: 011/311-3099 lok.205

e-mail: luka.lopusina@vst.jt.rs

 

Svetlana Mladenović

Savetnik

tel: 011/311-3099 lok.205

e-mail: svetlana.mladenovic@vst.jt.rs

 

Persida Živković                                                                                                           

Referent

tel: 011/311-3099 lok.206

e-mail: persida.zivkovic@vst.jt.rs

 

ODSEK ZA KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

 

Tamara Spasić

Referent

tel: 011/311-3186 lok.104

e-mai: tamara.spasic@vst.jt.rs

 

Mladen Jovan Rudolf Merlini

Samostalni savetnik za informacione tehnologije

tel: 011/264-20-84 lok.212

e-mail: mjr.merlini@vst.jt.rs

 

Slađana Milutinović      

Daktilograf

tel: 011/311-3186 lok.104

e-mail: sladjana.milutinovic@vst.jt.rs

 

Slavica Živković

Daktilograf

tel: 011/311-3186 lok.102

e-mail: slavica.zivkovic@vst.jt.rs

 

Zoran Milosavljević

Vozač-kurir

tel: 011/311-3784 lok.111

e-mail: zoran.milosavljevic@vst.jt.rs

 

 

GRUPA ZA PISARNICU (ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE  POSLOVE)

 

Ljiljana Jovanović                                                                                               

Rukovodilac Grupe

tel: 011/311-3186 lok.104

faks: 011/3622-720

e-mail: ljiljana.jovanovic@vst.jt.rs

 

Dragan Reljić                                                                                               

Arhivar

tel: 011/311-3186 lok.104

e-mail: dragan.reljic@vst.jt.rs

 

 

SAMOSTALNI IZVRŠIOCI  IZVAN SVIH UNUTRAŠNJIH JEDINICA

 

Nikola Đekanović

Savetnik za evropske integracije

tel: 011/311-3099 lok.206

e-mail: nikola.djekanovic@vst.jt.rs

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Nikola Đekanović

tel: 011/311-3099 lok.206

e-mail: nikola.djekanovic@vst.jt.rs

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs