Дисциплински поступак и дисциплински органи

ПОДНОШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРИЈАВА НА РАД НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ

Дисциплинске пријаве на рад носилаца јавнотужилачке функције можете поднети на е-mail адресу:disciplinski.tuzilac@vst.jt.rs

Поступање и обим рада дисциплинског тужиоца у 2017. години

Извештај о раду дисциплинског тужиоца за 2018.

Извештај о раду дисциплинског тужиоца за 2019

Одлука о именовању дисциплинских органа Државног већа тужилаца

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs