Disciplinski postupak i disciplinski organi

PODNOŠENJE DISCIPLINSKIH PRIJAVA NA RAD NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE

Disciplinske prijave na rad nosilaca javnotužilačke funkcije možete podneti na e-mail adresu:disciplinski.tuzilac@vst.jt.rs

Postupanje i obim rada disciplinskog tužioca u 2017. godini

Izveštaj o radu disciplinskog tužioca za 2018.

Izveštaj o radu disciplinskog tužioca za 2019

Odluka o imenovanju disciplinskih organa Državnog veća tužilaca

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs