Саопштења за јавност

Саопштење за јавност поводом избора 89 јавних тужилаца широм Републике Србије 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године). 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Дневни ред 1. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 1. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност 

Дневни ред 10. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 10. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 9. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 9. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Упутство за поступање носилаца јавнотужилачке функције у складу са начелом 7. професионални интегритет и начелом 8. лични интегритет Етичког кодекса 

Јавни конкурс за избор јавних тужилаца 

Јавни конкурс за избор главних јавних тужилаца 

Дневни ред 8. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 8. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за поводом јавног конкурса за избор јавних тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у Београду – Посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем 

Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 18, 19. и 20. октобра 2023. године 

Јавни конкурс за избор главног јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 13. и 16. октобра 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 4. и 5. октобра 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 2. и 3. октобра 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 29. септембра 2023. године 

Саопштење за јавност у вези наводног недоличног понашања запослене у јавном тужилаштву 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Обавештење за јавност поводом 7. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 7. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 21. и 22. септембра 2023. године 

Саопштење за јавност Високог савета тужилаштва поводом нетачно изнетих информација у вези Шесте редовне седнице Савета 

Захтев за објављивање одговора Високог савета тужилаштва United Media групи поводом текстова објављених 29. и 30. августа 2023. године. 

Саопштење за јавност Високог савета тужилаштва поводом поништаја и доношења нових одлука о избору носилаца јавнотужилачке функције 

Дневни ред 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Одговор Високог савета тужилаштва, поводом информација којe су објављене у текстовима у оквиру дневног издања штампаног листа „Нова“, од 7. августа 2023. године, као и на интернет порталу „Нова.рс“, од 6. августа 2023. године. 

Допуна одговора Високог савета тужилаштва од 2. августа 2023. године. 

Одговор Високог савета тужилаштва, поводом информација којe су објављене у текстовима у оквиру дневног издања штампаног листа „Нова“, као и на интернет порталу „Нова.рс“, од 2. августа 2023. године. 

Обавештење за јавност поводом 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у вишим јавним тужилаштвима 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у апелационим јавним тужилаштвима 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца Врховног јавног тужилаштва 

Одлука о избору на функцију главног јавног тужиоца 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започет пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започети пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године, „Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године и „Службени гласник РС”, број 131/22 од 29. новембра 2022. године) 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започети пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, брoj 127/21 од 24. децембра 2021. године и „Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Саопштење за јавност, поводом огласа за избор главних јавних тужилаца и јавних тужилаца 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs