Саопштења за јавност

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију главног јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 16/24 од 1. марта 2024. године) 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију главних јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 99/23 од 10. новембра 2023. године) 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију главног јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 83/23 од 29. септембра 2023. године) 

Обавештење за јавност 

Дневни ред 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Јавни конкурс за избор јавних тужилаца 

Дневни ред 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Јавни позив за именовање чланова дисциплинских органа, објављен 6. јуна 2024. године 

Јавни конкурс за избор главних јавних тужилаца 

Јавни конкурс за избор јавних тужилаца 

Oдговор Високог савета тужилаштва, поводом информације која је објављена на првој страни интернет портала „Нова.рс“, од 10. маја 2024. године. 

Обавештење за јавност поводом јавног конкурса за избор јавних тужилаца 

Дневни ред 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Oдговор Етичког одбора Високог савета тужилаштва, поводом информације која је објављена у тексту на интернет порталу „Нова.рс“, од 12. априла 2024. године. 

Дневни ред 3. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 3. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештењe поводом полагања заклетве изабраних јавних тужилаца 

Дневни ред 2. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 2. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Јавни позив за именовање чланова Етичког одбора Високог савета тужилаштва, објављен 21. марта 2024. године 

Јавни конкурс за избор главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву 

Јавни конкурс за избор главног јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци 

Јавни конкурс за избор главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину 

Саопштење за јавност поводом избора 89 јавних тужилаца широм Републике Србије 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године). 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Ранг листа кандидата за избор на јавнотужилачку функцију јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Дневни ред 1. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 1. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност 

Дневни ред 10. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 10. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 9. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 9. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Упутство за поступање носилаца јавнотужилачке функције у складу са начелом 7. професионални интегритет и начелом 8. лични интегритет Етичког кодекса 

Јавни конкурс за избор јавних тужилаца 

Јавни конкурс за избор главних јавних тужилаца 

Дневни ред 8. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 8. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за поводом јавног конкурса за избор јавних тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у Београду – Посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем 

Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs