Саопштења за јавност

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Обавештење за јавност поводом 7. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 7. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Распоред разговора са кандидатима поводом јавног конкурса за избор јавног тужиоца, 21. и 22. септембра 2023. године 

Саопштење за јавност Високог савета тужилаштва поводом нетачно изнетих информација у вези Шесте редовне седнице Савета 

Захтев за објављивање одговора Високог савета тужилаштва United Media групи поводом текстова објављених 29. и 30. августа 2023. године. 

Саопштење за јавност Високог савета тужилаштва поводом поништаја и доношења нових одлука о избору носилаца јавнотужилачке функције 

Дневни ред 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Обавештење за јавност поводом 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Одговор Високог савета тужилаштва, поводом информација којe су објављене у текстовима у оквиру дневног издања штампаног листа „Нова“, од 7. августа 2023. године, као и на интернет порталу „Нова.рс“, од 6. августа 2023. године. 

Допуна одговора Високог савета тужилаштва од 2. августа 2023. године. 

Одговор Високог савета тужилаштва, поводом информација којe су објављене у текстовима у оквиру дневног издања штампаног листа „Нова“, као и на интернет порталу „Нова.рс“, од 2. августа 2023. године. 

Обавештење за јавност поводом 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Дневни ред 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у вишим јавним тужилаштвима 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у апелационим јавним тужилаштвима 

Одлука о избору на функцију јавног тужиоца Врховног јавног тужилаштва 

Одлука о избору на функцију главног јавног тужиоца 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започет пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године) 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започети пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године, „Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године и „Службени гласник РС”, број 131/22 од 29. новембра 2022. године) 

Одлука о наставку поступка избора носилаца јавнотужилачке функције започети пред Државним већем тужилаца, поводом огласа за избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, брoj 127/21 од 24. децембра 2021. године и „Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Саопштење за јавност, поводом огласа за избор главних јавних тужилаца и јавних тужилаца 

Обавештење за јавност 

Саопштење за јавност Дисциплинског тужиоца 

Одлука о избору председника и потпредседника Високог савета тужилаштва 

Одлука о наставку обављања јавнотужилачке функције 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 4/23 од 4. априла 2023. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду („Службени гласник РС”, број 131/22 од 29. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца, заменика јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду и заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 10. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 6. и 9. марта 2023. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 3/23 од 27. фебруара 2023. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 7. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 27. фебруара, 1. и 3. марта 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 20, 23. и 24. фебруара 2023. године 

Одлука о расписивању првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина („Службени гласник РС”, брoj 11/23 од 10. фебруара 2023. године) 

Пријава на први јавни конкурс за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 6. и 7. фебруар 2023. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Саопштење за јавност Државног већа тужилаца 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs