Седнице

2024

 

13. ванредна седница Високог савета тужилаштва eлектронским путем

 

 Записник са 13. ванреднe седницe Високог савета тужилаштва електронским путем од 30. и 31. маја 2024. године  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

12. ванредна седница Високог савета тужилаштва телефонским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Мирјана Илић  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

11. ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Записник са 11. ванреднe седницe Високог савета тужилаштва електронским путем од 13. и 14. маја 2024. године  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Десета ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Записник са Десете ванреднe седницe Високог савета тужилаштва електронским путем од 9. и 10. маја 2024. године  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Јасмина Црнишанин  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Четврта редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Дневни ред Четврте редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Девета ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Записник са Девете ванреднe седницe Високог савета тужилаштва електронским путем од 22. и 23. априла 2024. године  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Мирослав Милутиновић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Слободан Свилкић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Александар Живковић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Љубица Веселиновић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Предраг Крстић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Драган Јовановић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 
Трећа редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Треће редовне седнице Високог савета тужилаштва од 15. априла 2024. године  

 Дневни ред Треће редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Друга редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Друге редовне седнице Високог савета тужилаштва од 1. априла 2024. године  

 Дневни ред Друге редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Осма ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Записник са Осмe ванреднe седницe Високог савета тужилаштва електронским путем од 28. и 29. марта 2024. године  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Милован Симић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Милица Петковић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Светлана Симеоновић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Седма ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Првослав Антић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Ружица Татомировић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Шеста ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Стеван Милићевић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Пета ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Милан Кнежевић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Четврта ванредна седница Високог савета тужилаштва телефонским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Милорад Кузмановић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Јован Јованов  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Миодраг Митић  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Прва редовна седница Високог савета тужилаштва

 

Одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у основна јавна тужилаштва

Одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва

   Записник са Прве редовне седнице Високог савета тужилаштва од 30. јануара 2024. године   

Дневни ред 1. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

 

Трећа ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Друга ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Лидија Чађеновић Филиповић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Миљана Ранђеловић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Прва ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Јовица Јовановић  

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

2023

 

Десета редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Десете редовне седнице Високог савета тужилаштва од 28. децембра 2023. године  

 Дневни ред Десете редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

12. ванредна седница Високог савета тужилаштва телефонским путем

 

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Александра Лучић Пфајфер  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Весна Вучићевић  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Девета редовна седница Високог савета тужилаштва

 

Записник са Девете редовне седнице Високог савета тужилаштва од 4. децембра 2023. године  

 Дневни ред 9. редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

11. ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Драгољуб Осећански  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Сузана Тошић  

Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Десета ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Марина Ћирић  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Миљана Алексић  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Драгослав Поповић  

Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Осма редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Осме редовне седнице Високог савета тужилаштва од 31. октобра 2023. године  

 Одлука о броју јавних тужилаца у јавним тужилаштвима  

Дневни ред 8. редовнe седницe Високог савета тужилаштва 

 

Девета ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Мила Максимовић  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Биљана Јакшић  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Јелена Катић  

Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Осма ванредна седница Високог савета тужилаштва електронским путем

 

 Саопштење председника Савета о разлозимa одржавања ванредне седнице електронским путем  

 Дневни ред Ванредне седницe Високог савета тужилаштва  

 

Седма редовна седница Високог савета тужилаштва

 

Записник са Седме редовне седнице Високог савета тужилаштва од 22. септембра 2023. године  

Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Златко Шуловић  

 Дневни ред 7. редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Шеста редовна седница Високог савета тужилаштва

 

Одлуке Шесте редовне седнице Високог савета тужилаштва

Записник са Шесте редовне седнице Високог савета тужилаштва од 29. августа 2023. године  

 Дневни ред 6. редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

 

Пета редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Пете редовне седнице Високог савета тужилаштва од 15. августа 2023. године  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Зоран Антић  

 Дневни ред 5. редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Четврта редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Четврте редовне седнице Високог савета тужилаштва од 26. јула 2023. године  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Јелена Веселиновић  

 Одлука о престанку јавнотужилачке функције, Горан Свилар  

 Пословник о раду Високог савета тужилаштва  

 Дневни ред 4. редовнe седницe Високог савета тужилаштва  

 

Трећа редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Треће редовне седнице Високог савета тужилаштва од 19. јуна 2023. године  

 

Друга редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Друге редовне седнице Високог савета тужилаштва од 5. јуна 2023. године  

 

Прва редовна седница Високог савета тужилаштва

 

 Записник са Прве редовне седнице Високог савета тужилаштва од 13. маја 2023. године  

 

 

 Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 4. априла 2023. године  

 Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 30. марта 2023. године  

 Записник са Друге редовне седнице Државног већа тужилаца од 31. јануара 2023. године  

Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 16. јануара 2023. године  

 

2022

 Записник са Друге редовне седнице Државног већа тужилаца од 18. априла 2022. године  

 Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 31. јануара 2022. године  

 

2021

 Записник са Седме редовне седнице Државног већа тужилаца од 17. новембра 2021. године  

 Записник са Шесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 3. новембра 2021. године  

 Записник са Пете редовне седнице Државног већа тужилаца од 28. јула 2021. године  

 Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 17. јуна 2021. године  

 Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 15. јуна 2021. године  

 Записник са Друге редовне седнице Државног већа тужилаца од 23. априла 2021. године  

 Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 19. априла 2021. године  

 Записник са Конститутивне седнице Државног већа тужилаца од 6. априла 2021. године  

 

2020

 Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 24. фебруара 2020. године  

 

2019

 Записник са Једанаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 20. новембра 2019. године  

 Записник са Десете редовне седнице Државног већа тужилаца од 03. октобра 2019. године  

 Записник са Девете редовне седнице Државног већа тужилаца од 17. септембра 2019. године  

 Записник са Осме редовне седнице Државног већа тужилаца од 25. јула 2019. године  

 Записник са Седме редовне седнице Државног већа тужилаца од 12. јуна 2019. године  

 Записник са Шесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 30. маја 2019. године  

 Записник са Пете редовне седнице Државног већа тужилаца од 24. априла 2019. године  

 Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 04. априла 2019. године  

 Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 26. фебруара 2019. године  

 Записник са Друге редовне седнице Државног већа тужилаца од 7. фебруара 2019. године  

 Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 23. јануара 2019. године  

 

2018

 Записник са Двадесете редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. децембра 2018. године  

 Записник са Деветнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 04. децембра 2018. године  

 Записник са Осамнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 22. новембра 2018. године  

 Записник са Седамнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 19. новембра 2018. године  

 Записник са Шеснаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 05. новембра 2018. године  

 Записник са Петнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 22. октобар 2018. године  

 Записник са Четрнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 10. октобра 2018. године  

 Записник са Тринаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 27. септембра 2018. године  

 Записник са Дванаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 12. септембра 2018. године  

 Записник са Једанаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 07. септембра 2018. године  

Записник са Десете редовне седнице Државног већа тужилаца од 24. јула 2018. године  

 Записник са Девете редовне седнице Државног већа тужилаца од 10. јула 2018. године  

 Записник са Осме редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. јуна 2018. године  

 Записник са Седме редовне седнице Државног већа тужилаца од 28. маја 2018. године  

 Записник са Шесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 07. маја 2018. године  

 Записник са Пете редовне седнице Државног већа тужилаца од 30. марта 2018. године  

 Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. марта 2018. године  

 Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. марта 2018. године  

 Записник са Друге редовне седнице Државног већа тужилаца од 19. фебруара 2018. године  

 Записник са Прве редовне седнице Државног већа тужилаца од 02. фебруара 2018. године  

 

2017

 Записник са Шеснаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 26. децембра 2017. године  

 Записник са Петнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. децембра 2017. године  

 Записник са Четрнаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 23. октобра 2017. године  

 Записник са Тринаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 07. септембра 2017. године  

 Записник са Дванаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 28. августа 2017. године  

 Записник са Једанаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. јула 2017. године  

 Записник са Десете редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. јуна 2017. године  

 Записник са Девете редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. јуна 2017. године  

 Записник са Осме редовне седнице Државног већа тужилаца од 01. јуна 2017. године  

 Записник са Седме редовне седнице Државног већа тужилаца од 19. маја 2017. године  

 Записник са Шесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 26. априла 2017. године  

 Записник са Пете редовне седнице Државног већа тужилаца од 23. марта 2017. године  

 Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 02. марта 2017. године  

 Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. фебруара 2017. године  

 Записник са Друге редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 02. фебруара 2017. године  

 Записник са Прве редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 25. јануара 2017. године  

 Записник са Ванредне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 19. јануара 2017. године  

 

2016

 Записник са Тринаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 27. септембра 2016. године  

Записник са Дванаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 23. септембра 2016. године  

 Записник са Једанаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 19. септембра 2016. године  

 Записник са Десете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 14. септембра 2016. године  

 Записник са Девете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 8. септембра 2016. године  

 Записник са Осме редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 22. јула 2016. године  

 Записник са Седме редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 16. маја 2016. године  

 Записник са Ванредне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 16. маја 2016. године  

 Записник са Шесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 5. маја 2016. године  

 Записник са Пете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 21. априла 2016. године  

 Записник са Конститутивне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 6. априла 2016. године  

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs